BibStat

Gjennom BibStat.no får du tilgang på ditt og andre biblioteks statistikk.

Årsstatistikken ligger åpent tilgjengelig for alle brukere, men statistikken fra digitale innholdstjenester vises kun for påloggede brukere.

Brukertilgang gis kun til bibliotekansatte med kommunal eller fylkeskommunal epost-adresse. Du kan be om tilgang her.

Gå til BibStat