Brukerstøtte

Bibliotekene har en primærkontakt for Bibliotek24 hos sitt lokale fylkesbibliotek. Den lokale støtten skal kunne bidra til å holde informasjonen om Bibliotekene i eget fylke oppdatert i ConsortiaManager. Lokal støtte skal også bistå Bibliotekene rent praktisk i anskaffelser, fornyelser og/eller oppsigelser gjennom ConsortiaManager under høstens tilknytningsperiode.

Ved behov for brukerstøtte til lånere eller biblioteket selv, til den enkelte digitale innholdstjenesten skal Bibliotek24 sørge for oppdatert kontaktinformasjon gjennom ConsortiaManager.

Bibliotek24 yter teknisk og lisensfaglig brukerstøtte, i henhold til listen under, til bibliotekene og vil gjøre sitt ytterste for å besvare alle henvendelser innen 24 timer på hverdager.

 • Registrering av nye brukere i ConsortiaManager
 • Administrativ brukerstøtte
 • Fakturering
 • Statistikk
 • Faglig brukerstøtte
 • Priser
 • Teknisk brukerstøtte
 • Galt oppsett hos leverandør
 • Manglende tilgang eller fjerntilgang
 • Mediebanken
 • Øvrige lignende spørsmål

Ved behov for brukerstøtte kan det sendes en epost til: support@bibliotek24.zendesk.com

Se for øvrig FAQ for svar på ofte stilte spørsmål