ConsortiaManager

Bibliotek24 benytter seg av den danske løsningen ConsortiaManager for å koordinere anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester for flere hundre ulike folkebibliotek og offentlige videregående skoler.

Alle bibliotek har fått tilgang til sitt biblioteks konto i ConsortiaManager. Bibliotekene er selv ansvarlige for å holde informasjon om eget bibliotek oppdatert, samt gi og inndra tilgang til sitt biblioteks konto. De bibliotekene som ønsker det kan få bistand fra lokal støtte i eget fylke til å administrere kontoen i ConsortiaManager.

ConsortiaManager fungerer med dette som Bibliotek24s digitale infrastruktur hvor all informasjon om bibliotekene, priser og produkter er lagret. Løsningen er godt testet, da ConsortiaManager allerede brukes av over 50 andre konsortier over hele verden. Bibliotekene legger også inn bestillingene sine gjennom dette systemet i tilknytningsperioden, som foregår hver høst.

ConsortiaManager

Administrer dine digitale innholdstjenester levert gjennom Bibliotek24.