Om Bibliotek24

Bibliotek24 er resultat av Digin-prosjektet, et initiativ fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman/ Oslo står bak satsingen, med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Bibliotek24 etableres i en tid da digital transformasjon er en selvfølge og hvor endringer skjer raskt. Dette stiller krav til biblioteksektorens omstillings- og gjennomføringsevne for å kunne møte innbyggernes behov. Bibliotek24 vil gå foran som en drivkraft for digital tilgang og utvikling, inspirasjon og opplysning.

Vi ønsker å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang for Norges innbyggere og bedre vilkår for bibliotek.

Vår visjon er å være en vedvarende drivkraft for innovasjon, inspirasjon og samarbeid i biblioteksektoren.

Innkjøpspolitikk / Purchasing policy

Servicekonsept

Strategi 2023-2024