Om Bibliotek24

Hva er Bibliotek24?

Bibliotek24 er et nasjonalt bibliotekkonsortium etablert i 2022. Primær målgruppe for konsortiet er folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. Frem til 2023 driftes konsortiet gjennom Prosjekt Digin og har Vestfold og Telemark fylkeskommune som juridisk enhet.

Vår visjon

Vi ønsker å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang for Norges innbyggere og bedre vilkår for bibliotek.

Innkjøpspolitikk

Servicekonsept