Organisering hovedprosjekt 2022-2024

“Digin fra teori til praksis”

Prosjektgruppa

Trygve Kikut – Prosjektleder og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Leon Bang-Hetlevik – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Agder fylkesbibliotek

Bjørn Kjetil Fredriksen – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Rogaland fylkesbibliotek (2022-2023)

Hilde Grefsrud – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Viken fylkesbibliotek (2022-2023)

Cecilie Weinholdt – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold (2024-)

Camilla Wiig – Prosjektmedarbeider og fagansvarlig ved Deichmanske bibliotek

Styringsgruppa

Mette Gjerdrum – prosjekteier og fylkesbiblioteksjef Vestfold og Telemark fylkesbibliotek (2022 – februar 2024)

Silje Eggum – prosjekteier og fylkesbiblioteksjef Vestfold fylkesbibliotek (mars 2024 – )

Nina Stenbro – fylkesbiblioteksjef i Agder fylkesbibliotek

Britt Ellingsdalen – fylkesbiblioteksjef i Rogaland fylkesbibliotek

Karianne Albrigtsen Aam – seksjonsleder i Viken fylkesbibliotek


Referansegruppe og fylkeskontakter

Torgeir Brun – Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Kari Skibenes – Vestland fylkesbibliotek

Tanmayo Olsen / Ellen Larsen – Troms fylkesbibliotek

Joachim Bryde / Signe Fløystad Aune – Finnmark fylkesbibliotek

Bjørnar Skjesol – Trøndelag fylkesbibliotek

Roar Nygård – Nordland fylkesbibliotek

Marius Græsby – Innlandet fylkesbibliotek

Mari Camilla Honningdal – Telemark fylkesbibliotek (2024-)