Organisering forprosjekt 2021

“Felles drift av digitale innholdstjenester”

Prosjektgruppa

Trygve Kikut – Prosjektleder og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Leon Bang-Hetlevik – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Agder fylkesbibliotek

Bjørn Kjetil Fredriksen – Prosjektmedarbeider og rådgiver i Rogaland fylkesbibliotek

Styringsgruppa

Mette Gjerdrum – prosjekteier og fylkesbiblioteksjef Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Nina Stenbro – fylkesbiblioteksjef i Agder fylkesbibliotek

Britt Ellingsdalen – fylkesbiblioteksjef i Rogaland fylkesbibliotek


I tillegg er utvalgte bibliotek og leverandører med i referansegruppen