Mediebanken

Siden digitale innholdstjenester fort kan bli en usynlig tjeneste i flere bibliotek, ønsker Bibliotek24 å bidra til økt markedsføring i Bibliotek. Det har vi gjort ved å gå til anskaffelse av NTBs Mediebank som vi deler med alle folkebibliotek og offentlige videregående skoler i Norge.

Gjennom Mediebanken kan bibliotekene laste opp eget markedsføringsmateriell og ta i bruk andre biblioteks materiell. Mediebanken legger vekt på sikkerhet med to-trinns-autentisering og har innebygget personvern-håndtering, slik at man sikrer at vilkårene for bruk er i orden og at den avbildede har godkjent bruken. Den avbildede har også muligheten gjennom løsningen til å trekke tilbake godkjenningen når som helst.

Bibliotek24 vil også bidra med materiell fra tid til annen i Mediebanken

Office-plugin: Dersom ditt bibliotek har Office-pakken kan du også logge deg på via Mediebanken som et Word-tillegg, for raskere tilgang til de bildene som ligger lagret der.

Få tilgang: I utgangspunktet er det kun tillatt med en bruker per bibliotek, sjekk derfor først om du er den som skal håndtere bilder på vegne av ditt bibliotek før du registrerer deg. Din personlige e-post-adresse på jobb skal benyttes for å registrere bruker.

Gå til Mediebanken

Villkår for bruk av Mediebanken

Jeg ønsker å bidra til økt synliggjøring av bibliotekstjenester og digitale bibliotekstjenester ved å bruke Mediebanken som Bibliotek24 stiller til rådighet.  

Jeg samtykker til at én dedikert person ved biblioteket vil være bruker av løsningen. Jeg forplikter meg til å holde brukerregistering oppdatert ved et eventuelt jobbskifte.  

Jeg vil holde eget filområde ryddig, ajour og bruke løsningen aktivt. Jeg aksepterer at Bibliotek24 vil ha jevnlig gjennomgang av inaktive brukere.

Jeg vil aktivt fylle ut metadata som sikrer søk og gjenfinning, samt overholde instruksjoner for bruk og respektere rettigheter som er knyttet til hver fil i mediebanken. Jeg forplikter meg til å bruke samtykke-erklæring i mediebanken ved portrettfoto og når gjenkjennbare personer utgjør hovedmotiv i bildet.

Jeg er kjent med at Mediebanken primært er for fotografier, men at enkelte kortere filmer som kan være nyttige å gjenbruke av andre bibliotek også kan lastes opp etter avtale med Bibliotek24.

(Sist oppdatert juni 2023)