DIGITALE
INNHOLDSTJENESTER

...i norske folkebibliotek og vgs-bibliotek

Folkebibliotekene låner ikke bare lenger ut, men gir tilgang. Vi kuraterer ikke lenger bare samlinger, men avtaler. Innbyggernes tilganger bør ikke være resultat av hvor i landet hen bor.
Bibliotek24 bidrar til et likere digitalt bibliotektilbud.

Nyheter

Vi er i gang!

For første gang i historien skal norske folkebibliotek og offentlige videregående skolebibliotek kunne knytte seg til de samme nasjonale lisensavtalene for digitale innholdstjenester. Gjennom...

Ferdig med innledende møter

Etter planen til Prosjekt Digin skal en del av avtalene om digitalt innhold i regi av landets fylkesbibliotek, samles i nasjonale avtaler gjeldende fra...

Bibliotek24 leverer tjenesten ConsortiaManager

Bibliotek24 binder sammen leverandører med rundt 1.000 folkebibliotek m/filialer og bibliotek i videregående skoler. Gjennom tjenesten ConsortiaManager administrerer vi en digital infrastruktur som muliggjør...