Hvem er vi?

Bibliotek24 driftes i perioden 2022-2023 gjennom prosjekt Digin. Gjennom denne perioden vil også prosjekts organisering være utgangspunktet for organisasjonskartet til Bibliotek24. Generelle henvendelser kan sendes kontakt@bibliotek24.no.

Trygve Kikut

Leder + BibStat

Rådgiver – Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

trygve.kikut@vtfk.no

Leon Bang-Hetlevik

ConsortiaManager

Rådgiver – Agder fylkesbibliotek

leon.bang-hetlevik@agderfk.no

Bjørn Kjetil Fredriksen

Single sign-on, forhandler

Rådgiver – Rogaland fylkesbibliotek

bjorn.kjetil.fredriksen@rogfk.no

Hilde Grefsrud

Kommunikasjon, forhandler

Spesialbibliotekar – Viken fylkesbibliotek

hildegr@viken.no

Fylkeskontakter:

Torgeir Brun, torgeir.brun@mrfylke.no – Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Kari Skibenes, kari.skibenes@vlfk.no – Bibliotekutvikling Vestland

Tanmayo Olsen, tanmayo.olsen@tffk.no – Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Camilla Wiig, camilla.holte.wiig@deichman.no – Deichmanske bibliotek

Bjørnar Skjesol, bjosk@trondelagfylke.no – Trøndelag fylkesbibliotek

Roar Nygård, roanyg@nfk.no – Nordland fylkesbibliotek

Marius Græsby, marius.gresby@innlandetfylke.no – Innlandet fylkesbibliotek