Hvem er vi?

Bibliotek24 driftes i perioden 2022-2023 gjennom prosjekt Digin. Gjennom denne perioden vil også prosjekts organisering være utgangspunktet for organisasjonskartet til Bibliotek24. Generelle henvendelser kan sendes kontakt@bibliotek24.no.

Trygve Kikut

Daglig leder + BibStat

Rådgiver – Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

trygve.kikut@bibliotek24.no

Leon Bang-Hetlevik

ConsortiaManager

Rådgiver – Agder fylkesbibliotek

leon.bang-hetlevik@bibliotek24.no

Bjørn Kjetil Fredriksen

Single sign-on, forhandler

Rådgiver – Rogaland fylkesbibliotek

bjorn.kjetil.fredriksen@bibliotek24.no

Hilde Grefsrud

Kommunikasjon, forhandler + Mediebanken

Spesialbibliotekar – Viken fylkesbibliotek

hilde.grefsrud@bibliotek24.no

Camilla Holte Wiig

Rådgiver

Fagansvarlig – Deichmanske bibliotek

camilla.holte.wiig@bibliotek24.no

Øvrige fylkeskontakter:

Torgeir Brun, torgeir.brun@mrfylke.no – Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for arkiv, bibliotek og museum

Kari Skibenes, kari.skibenes@vlfk.no – Bibliotekutvikling Vestland

Ellen Larsen, ellen.larsen@tffk.no – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Troms)

Joachim Bryde, joachim.bryde@tffk.no – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Finnmark)
Signe Fløystad Aune, signe.aune@tffk.no – Troms og Finnmark fylkesbibliotek (Finnmark)

Bjørnar Skjesol, bjosk@trondelagfylke.no – Trøndelag fylkesbibliotek

Roar Nygård, roanyg@nfk.no – Nordland fylkesbibliotek

Marius Græsby, marius.gresby@innlandetfylke.no – Innlandet fylkesbibliotek

Atle Faye-Lund, atlel@viken.no – Viken fylkesbibliotek