Vil du jobbe for Bibliotek24?

Nå lyser vi ut en 50% midlertidig stilling som spesialkonsulent, med mulighet for fast ansettelse. En høyere stillingsprosent vil kunne muliggjøres dersom Bibliotek24 får etablert faste driftsmidler for virksomheten.

Stillingen vil være plassert under fylkesbiblioteket i nye Vestfold fylke, men lønnes ved hjelp av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Ved en fremtidig etablering av Bibliotek24 som et interkommunalt selskap vil stillingen følge Bibliotek24.

Bibliotek24 driftes i dag gjennom Prosjekt Digin og har en visjon om å Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.

Har du lyst til å bli med på denne spennende reisen i å følge en potensielt ny virksomhet til å utvikles til en drivkraft for innovasjon, inspirasjon og samarbeid i biblioteksektoren, så må du søke!

Søknadsfrist 1. oktober, snarlig tiltredelse!

Arbeidssted vil være Tønsberg hvor du vil jobbe i nært samarbeid med prosjektleder, det vil være gode muligheter for hjemmekontor.

Til stillingsannonsen