Vi ønsker Bjørn Kjetil lykke til med nytt prosjekt

Bjørn Kjetil Fredriksen ved Rogaland fylkesbibliotek forlater prosjektgruppa til DIGIN og Bibliotek24 15. februar. Han har jobbet særlig med forhandlinger mot innholdsleverandører og en felles adgangskontroll.


Han skal nå lede et prosjekt initiert av Nasjonalbiblioteket som skal utarbeide en kravspesifikasjon til en felles formidlingsløsning for folkebibliotekene i Norge.

Arbeidet med DIGIN og Bibliotek24 har vært lærerikt og spennende. «Vi har nådd målene vi satte oss og fått en bekreftelse på at store samarbeidsprosjekter i biblioteksektoren rask gir både gode resultater og gevinster for bibliotekene».

Samtidig skjer det mye spennende når det kommer til digital infrastruktur i bibliotekene om dagen. DIGIN/Bibliotek24 har vært en døråpner for mye av det som nå skjer, og det blir spennende å følge DIGIN/Bibliotek24s videre utvikling, både i forhold til organisering og hvilke tjenester og oppgaver som legges til prosjektet, uttaler Bjørn Kjetil Fredriksen. 

Det vil også flere klare overlappinger mellom DIGIN/Bibliotek24 og de andre prosjektene som starter opp. Det er nødvendig å se det digitale innholdet i sammenheng med både adgangskontroll og en teknisk plattform for gjenfinning og konsum av innholdet. Derfor er Bjørn Kjetil fornøyd med at han vil fortsette som lokal støtte for Rogaland fylkesbibliotek inn i DIGN/Bibliotek24 i 2024.

Bibliotek24 gleder seg over Bjørn Kjetils nye utfordringer og at vi sammen jobber for å styrke digital infrastruktur for bibliotekene.

Er du nysgjerrig på prosjektet Bjørn Kjetil nå skal lede kan du lese mer om det på Bibliotekutvikling.no