Vi er i gang!

For første gang i historien skal norske folkebibliotek og offentlige videregående skolebibliotek kunne knytte seg til de samme nasjonale lisensavtalene for digitale innholdstjenester. Gjennom snart to år har prosjekt Digin jobbet med å etablere et felles norsk konsortium for anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester for folkebibliotek og videregående skoler. Og nå er vi der!

Gjennom hele prosjektperioden har vi sett til danskene som har organisert seg gjennom Det Digitale Folkebibliotek. I mer enn ti år har de samlet seg om drift og anskaffelser av digitale innholdstjenester som ebøker, lydbøker, nettsider, apper og det de kaller tekstlisenser.

Selv om Bibliotek24 fortsatt er et godt stykke unna det danskene har fått til med Det Digitale Folkebibliotek, har vi stor tro på at med de rette grepene og en støttende sektor, så kan vi oppnå en tilsvarende digital infrastruktur i Norge.

Hvem er Bibliotek24?

Bibliotek24 driftes i dag med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, gjennom prosjekt Digin. Prosjektet eies av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og gjennomføres i nært samarbeid med Rogaland fylkesbibliotek, Agder fylkesbibliotek, Viken fylkesbibliotek og Deichman. Alle landets fylker har dessuten en egen fylkeskontakt for prosjektet som fungerer som primærstøtten for bibliotek i det enkelte fylke.

Hvorfor Bibliotek24?

Bibliotek låner ikke bare lenger ut, men gir tilgang. Det betyr at vi ikke lenger kun skal kuratere mediesamlinger, men også avtaler. Dette er en jobb vi som sektor i fellesskap og på den måte samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester. Til sammen gir det innbyggere en likere tilgang og bedre vilkår for bibliotekene.

Hva kan Bibliotek24 tilby?

Vi har nå gleden av å presentere noen fremforhandlede tilbud til ditt bibliotek i dette oppstartsåret for Bibliotek24. I 2023 vil vi jobbe videre med å få inn enda flere tilbud. Et av våre mål er at bibliotek enkelt skal kunne se hvilke digitale innholdstjenester som er aktuelle for sitt bibliotek, men samtidig slippe å forholde seg til mye av det administrative som følger med. Det vil vi muliggjøre gjennom tjenesten ConsortiaManager.

Vi vil også i løpet av 2023 jobbe for å presentere statistikken samlet fra både digitale innholdstjenester, anskaffet gjennom Bibliotek24, og den offisielle bibliotekstatistikken på BibStat.no. Denne nettsiden skal bli et godt styringsverktøy for bibliotekledere over hele landet.

Gjennom prosjekt Digin utvikles det denne vinteren også en verktøykasse for markedsføring av digitale innholdstjenester levert av Bibliotek24. Vi har engasjert kommunikasjonsbyrået Catch for å bistå med denne jobben. Målet her er at bibliotek uansett størrelse og lokale behov skal få en verktøykasse for å markedsføre de digitale innholdstjenestene biblioteket har kjøpt inn gjennom Bibliotek24.

Sist, men absolutt ikke minst, så jobber prosjekt Digin for å gjøre opplevelsen mer sømløs for sluttbrukeren, låneren, publikum, eller hva vi nå velger å kalle våre besøkende. Vi mener at det er helt feil at brukere av digitale innholdstjenester fra bibliotek skal møte flere ulike måter å logge på. Derfor vil vi i 2023 jobbe videre med å etablere en løsning for single sign on, altså så lik pålogging til digitale innholdstjenester som mulig.

Nonprofit

I motsetning til mange internasjonale konsortier er Bibliotek24 fra sektoren for sektoren. Det betyr at vi ikke skal profitere på de kjøpene som bibliotek foretar seg gjennom konsortiet. Alt overskudd som måtte oppstå gjennom den omsetningen som skjer via konsortiet, skal tilbakeføres 100% til sektoren. Dette skal gjøres gjennom å dekke opp for kraftige valutasvingninger som kunne oppstå, felles markedsføring av digitale innholdstjenester, tekniske utviklinger og annet som vil komme sektoren som helhet til gode.

Tilbud til bibliotek fra Bibliotek24

Vi har gleden av å kunne tilby tre produkter til offentlige videregående skoler, samt hele åtte produkter til folkebibliotek. I disse dager går Bibliotek24s tilbud på disse produktene (digitale innholdstjenestene) ut fra fylkeskontaktene fra alle landets fylker.

Absolutt siste frist for å knytte seg opp mot et eller flere produkter er 15. desember.

I løpet av 2023 vil bibliotek selv få tilgang til sin konto hos Bibliotek24 og dermed selv kunne gå inn og bestille, oppdatere informasjon, o.l. hos Bibliotek24.

Mvh Prosjekt Digin

Trygve Kikut (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek)
Leon Bang-Hetlevik (Agder fylkesbibliotek)
Bjørn Kjetil Fredriksen (Rogaland fylkesbibliotek)
Hilde Grefsrud (Viken fylkesbibliotek)
Camilla Holte Wiig (Deichman)