Juridisk enhet for Bibliotek24 er Vestfold og Telemark fylkeskommune org.nr. 821227062

Tilgjengelighetserklæring - kontakt@bibliotek24.no