Status interkommunalt selskap (IKS)

Vi vet det er mange som følger spent med på Bibliotek24s overgang fra drift gjennom utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket til faste driftsmidler. Siden vedtaket ble gjort i styringsgruppa i fjor på at prosjekt Digin skal jobbe med å få Bibliotek24 etablert som et interkommunalt selskap, har prosjektgruppa jobbet med å få dette i havn.

I nært samarbeid med seksjon for eierskap og jurist i Vestfold og Telemark fylkeskommune, ble et forslag til en selskapsavtale utarbeidet. Denne ble sendt ut på høring i alle landets fylker i desember i fjor, med svarfrist i mars. Høringsrunden har tatt lengre tid enn hva vi forutså, slik at først denne måneden vil vi sitte på dokumentasjon på høringssvar fra alle fylker. Først når dette er i havn kan det utformes et forslag til likelydende vedtak om etablering av Bibliotek24 som et interkommunalt selskap.

Signalene er uansett positive, slik at justeringene vi nå må gjøre bør være på plass i løpet av få måneder.

Målet med å etablere et interkommunalt selskap fra 1.1.2024, endres derfor nå til 1.1.2025. Rett over nyttår neste år, vil vi sende ut et forslag til likelydende vedtak som vi håper på å få behandlet i alle fylker i april. Prosjekt Digin vil derfor også søke Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler i år til videre drift av Bibliotek24, samt overføring av restmidler fra 2023.