Statistikk på digitale innholdstjenester

Som styringsverktøy er statistikk viktig, spesielt når innkjøpene som gjøres skal veies opp mot andre mulig innkjøp eller tjenester ved bibliotekene. Selv om flere leverandører også har statistikk som en del av leveransen direkte til hvert enkelt kjøpende bibliotek, samler Bibliotek24 tallene på BibStat.

Hvorfor gjør vi det? Jo, for tall isolert sett kan fortelle noe, men sett i lys av andre bibliotek kan det fortelle mer.

Årsstatistikken til folkebibliotekene gir en glimrende anledning for bibliotekene å sammenligne seg med lignende bibliotek, både i forhold til arrangement-, utlån- og besøkstall, men også i forhold til tildelte ressurser fra kommunen. Gjennom BibStat får bibliotekene en bedre forståelse av eget forbruk av digitale innholdstjenester.

Blir tjenestene brukt? hva er god bruk? bør vi markedsføre mer? Gjennom å se hverandres statistikk, fremfor kun isolerte tall, blir dette styringsverktøyet enda bedre.

Etter tilbakemelding fra enkelte leverandører har vi valgt å legge tallene fra digitale innholdstjenester bak pålogging. Det betyr at det er kun bibliotekansatte med kommunale eller fylkeskommunal epost, som vil få tilgang til den delen av BibStat som krever en brukerkonto. Alle kan enkelt søke om en slik konto gjennom BibStat, les mer om muligheten for en brukerkonto her.

Bibliotek24 vil flere ganger i uken gjennomgå innkomne forespørsler og godkjenne manuelt. Øvrig statistikk på BibStat vil fortsatt være helt åpent tilgjengelig.