Statistikk på digitale innholdstjenester

Bibliotek24 er nå klar med statistikken til flere av de digitale innholdstjenestene som tilbys. Statistikk-tjenesten gir innsyn i egen og andres statistikk på lik linje med øvrig bibliotekstatistikk på BibStat.no.

Av hensyn til enkelte leverandører ligger denne delen av statistikken bak pålogging og tilgang gis kun til bibliotekansatte med kommunale eller fylkeskommunale epost-adresser.

Det er svært viktig at statistikken fra digitale innholdstjenester ikke deles med utenforstående, da tallene KUN er ment som et styringsverktøy for bibliotekene selv.

Be om brukerkonto på BibStat

Bibliotek24 får i de fleste tilfellene tallene oversendt en gang i måned fra den enkelte leverandør. Dette gjør at oppdateringsfrekvensen kan være noe ujevn, men tallene oppdateres hovedsakelig i første halvdel av hver måned.

Som ved den offisielle bibliotekstatistikken, vil påloggede brukere også kunne se andre biblioteks statistikk for de ulike tjenestene. Dette kan være en fin måte å få et perspektiv på egne tall. Vurderer ditt bibliotek innkjøp av en ny tjeneste ved neste tilknytningsperiode kan dette også være en fin måte å se i hvor stor grad tjenestene blir brukt ved andre bibliotek. Tilgang til andre biblioteks statistikk gjør statistikken med andre ord til et enda bedre styringsverktøy.

Lik ip = lik statistikk

Det er imidlertid noen utfordringer og den største er knyttet til deling av ip-adresser. De digitale innholdstjenestene som distribueres fritt gjennom ip-adresser bibliotekene har meldt inn i ConsortiaManager, bruker de samme ip-adressene for å knytte bruk til bibliotek. Enkelte bibliotek deler ip-adresser med hverandre. Dette gjelder i stor grad videregående skoler, men også enkelte folkebibliotek.

Deler ditt bibliotek ip-adresse med et eller flere andre bibliotek, vil det påvirke hvor unike tall for ditt bibliotek det er mulig å fremskaffe. Slike bibliotek vil bli gruppert sammen og få presentert samletall. Dette håper og tror vi vil løses når dokumentasjon på det nye lånekortet foreligger og Bibliotek24 kan starte arbeidet med å utvikle en felles pålogging til de digitale innholdstjenestene.

Under utvikling

Som Bibliotek24 er statistikk-presentasjonen på BibStat også under utvikling. Fokuset nå er å få statistikk presentert, men vi håper å videreutvikle denne delen av tjenesten på sikt.