Nasjonal tilgang til PressReader

Avtalen om distribusjon av innhold fra PressReader har tradisjonelt blitt håndtert på fylkesnivå eller lokalt nivå. For første gang har avtalen på PressReader blitt fremforhandlet nasjonalt på vegne av alle folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Norge.

PressReader har lang tradisjon som en del av det digitale medietilbudet fra flere norske folkebibliotek og videregående skolebibliotek. Dette gjorde forhandlingene ekstra vanskelige for Bibliotek24, da det allerede var flere ulike forventninger til kostnadsnivå som nå skulle harmonisere med en nasjonal avtale.

Bibliotek24 valgte derfor med en større garanti fra fylkesbibliotekene* og Deichman å forhandle en nasjonal pris, fremfor fylkespris eller pris per innbygger. Ved å kunne garantere kunder over hele landet, klarte Bibliotek24 med det å oppnå en lavere pris for bibliotekene, samt selv kunne sette premissene for fordelingsnøkkelen av den totale kostnaden.

Kostnaden skulle i utgangspunktet settes så lavt at flest mulig (om ikke alle) skulle finne tilbudet godt. Flere fylkesbibliotek har dessuten videreført sin økonomiske støtte til bibliotek i eget fylke når det gjelder innkjøp av PressReader.

Til alle innbyggere i Norge

Styringsgruppa har nå bestemt at siden avtalen med PressReader er fremforhandlet nasjonalt, blir den også distribuert nasjonalt i 2023, som en prøveperiode.

Dette muliggjøres primært av to grunner;
1) Mange nok bibliotek valgte å kjøpe tilgang for 2023.
2) Fylkesbibliotekene stilte garanti for restbeløpet for å nå den totale kostnaden av PressReader-avtalen.

Dette grepet har bidratt til å gi et likere digitalt bibliotektilbud over hele landet og fjorårets gap i digitale medietilbud fra bibliotekene har blitt redusert. Biblioteksektoren har tradisjon for å løfte hverandre og har nå også gjort det i denne sammenheng.

Yttringsfrihet og demokrati

Bibliotekene svarer med dette også opp Ytringsfrihetskommisjonens NOU-rapport 2022:9, hvor viktigheten av fri journalistikk i bibliotekene og PressReader påpekes særskilt.

Skal vi klare å opprettholde et nasjonalt tilbud hvor innbyggerne kan forvente dagsaktuelle digitale aviser og tidsskrifter fra hele verden, må mange nok bibliotek være med på å satse på tjenesten. Garantibeløpet fra fylkesbibliotekene kan vi ikke regne med som en fast tradisjon og inntil vi (kanskje) får dekket noen digitale innholdstjenester over eksterne budsjett for å sikre et grunnleggende likt digitalt medietilbud fra bibliotekene, må vi fortsette å løfte hverandre!

Vi gleder oss over å kunne se gode resultater av samkoordinering av digitale innholdstjenester allerede nå. Det er fortsatt mye spennende i vente, og vi ser frem til å involvere flere i arbeidet om å etablere et likere og bedre digitalt tilbud for landets biblioteker og innbyggere i tiden fremover. Takk for alt engasjementet som er vist så langt.

*En stor takk til alle som hadde mulighet til å stille garanti for deler av kostnaden; Agder fylkesbibliotek, Bibliotekutvikling Vestland, Deichman, Møre og Romsdal fylkeskommune Seksjon for arkiv, bibliotek og museum, Nordland fylkesbibliotek, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Viken fylkesbibliotek, Rogaland fylkesbibliotek, Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Trøndelag fylkesbibliotek.