For andre gang inviterer Bibliotek24 folkebibliotek og offentlige videregående skoler til en felles tilknytningsperiode til digitale innholdstjenester. I perioden 16. oktober til 12. november vil det være mulig å logge på ConsortiaManager og kjøpe inn de tjenestene som nettopp ditt bibliotek skal tilby i 2024.

Når du logger deg på ConsortiaManager vil du se hvilke produkter som er tilgjengelig for innkjøp til ditt bibliotek og til hvilken pris. Avtalen som ligger til grunn er lik for alle bibliotek, slik at vilkårene for bruk er identiske i alle landets bibliotek som tilbyr det aktuelle produkt.

Bibliotek24 er fortsatt levert av Prosjekt Digin, som driftes ved hjelp av utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og stor egeninnsats fra fylkesbibliotekene. Prosjekteier er Vestfold og Telemark fylkeskommune (fra nyttår Vestfold fylkeskommune), som da også er virksomheten som inngår avtalene med leverandørene av de enkelte produkt.

Endringer fra fjoråret: PressReader og Faktureringsprosedyrer

Selv om vi samlet sett tilbyr flere produkter i år enn i fjor vil mange raskt se at PressReader mangler, noe som skyldes at vi ikke har kommet til enighet med PressReader enda.

I fjor kunne vi gjennom økonomiske garantier fra fylkesbibliotekene inngå en nasjonal avtale med PressReader, slik at alle bibliotek i 2023 fikk mulighet til å prøve ut tjenesten. Denne økonomiske garantien er der ikke i år, noe som gir et annet grunnlag for forhandlinger. Vi håper imidlertid fortsatt på å lande forhandlingene slik at også PressReader kan legges ut som et mulig produkt å kjøpe inn i løpet av tilknytningsperioden, dog noe senere enn øvrige produkter.

Nytt av året er at Bibliotek24 fakturerer hvert enkelt bibliotek direkte. I fjor sendte vi samlefakturaer til fylkesbibliotekene som viderefakturerte internt i eget fylke. I år er vi i ferd med å få på plass en løsning med Visma som muliggjør import av fakturagrunnlag, som vil spare fylkeskommunene for mye arbeid.

Noe som også er nytt er at vi går vekk fra forhåndsbetaling og i stedet kommer til å etterfakturere på tjenester hvor kostnaden beregnes etter bruk.

Det er fortsatt i stor grad ip-adresser som vil sørge for distribusjon av det digitale innholdet i bibliotekenes lokaler, derfor ber vi deg som bestiller og samtidig se over både ip-adresser og fakturainformasjonen som står oppført på ditt bibliotek i ConsortiaManager.

Støtte og hjelp for bibliotekene

I år som i fjor har vært eneste fylke en lokal støtte. Ditt biblioteks lokale støtte finner du oversikt over her.

Vi har også begynt å få på plass hjelpesider som kan svare på en del av de mest stilte spørsmålene som måtte komme. Finner du ikke svar på ditt spørsmål der, må du gjerne sende det til vår brukerstøtte; support@bibliotek24.zendesk.com. Husk at spørsmål knyttet til det enkelte produkt, det være seg rene spørsmål eller tekniske problemer, gjerne må sendes direkte til den enkelte leverandør. Kontaktinformasjon for det enkelte produkt finner du inne på ConsortiaManager.

Forbedringsinitiativer og tilbakemelding

Det er viktig for oss å kontinuerlig forbedre og tilpasse bibliotek24 slik at vi oppfyller behovene og forventningene til bibliotekene på en best mulig måte. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Vi oppfordrer alle til å benytte denne tilknytningsperioden til å bli bedre kjent med de digitale innholdstjenestene som er tilgjengelige, og til å ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller trenger assistanse med.