Markedsføring og opplæring

Digitale innholdstjenester forblir gjerne hemmelige tjenester dersom de ikke markedsføres. Bibliotek24 ønsker derfor å bidra på flere måter med å få den digitale delen av bibliotekenes medietilbud kjent blant innbyggerne.

Et av virkemåtene er å gjøre markedsføringsmateriell enkelt tilgjengelig for bibliotekene gjennom denne siden.

En annet annet bidrag er gjennom å tilgjengeliggjøre og tilby webinarer som øker kompetansen blant bibliotekansatte på det enkelte produkt. Bibliotekansatte som behersker og kan innholdet som tilbys, bidrar til gode møter med bibliotekene for innbyggerne.

Ancestry Library Edition

Webinar: https://proquest.libguides.com/ancestrylibraryedition

Cineast

Informasjonsmateriell: https://cineasterna-com.gitbook.io/cineast-no/pressebilder

Filmoteket

Informasjonsmateriell: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iWqKgjUomrKVPyWjW-zXs7nJP-Y-Z2Zy?ddrp=1

Flipp

Informasjonsmateriell: https://flipp.no/partner/bibliotek/informasjon

PressReader

Informasjonsmateriell: Markedsføringsmateriell til trykking på norsk (zip)

Informasjonsmateriell: https://letstalk.pressreader.com/tools-for-success-libraries/


Opptak