Lovdata Pro i norske folkebibliotek

I høstens tilknytningsperiode listet Bibliotek24 opp Lovdata Pro som en av tjenestene bibliotekene kunne motta gjennom Bibliotek24. Dette skyldtes at Lovdata Pro allerede tilbys gratis til alle folkebibliotek. Det eneste som må gjøres er å signere en avtale og sende over ip-adresser.

Siden Bibliotek24 har kontroll på alle bibliotekenes ip-adresser, tenkte vi det var en kjapp jobb å sende disse over og bidra til fulldistribusjon og lik tilgang til også denne tjenesten i alle landets folkebibliotek.

Dessverre kom vi ikke til enighet om en avtale som vi kunne signere med Lovdata uten å være bekymret for å komme i en rettslig tvist i etterkant. Dette skyldes at norske folkebibliotek i stor grad deler ip-adresser og vi med det stod i fare for å undergrave finansieringsmodellen til tjenesten. Det er flere tilfeller hvor bibliotek deler ip-adresse med andre bibliotek, samt andre kommunale virksomheter som IKKE har mulighet for fri tilgang til Lovdata Pro.

Bibliotek24 kunne dermed ikke signere en slik avtale, uten å ha en ny avtale videre med det enkelte bibliotek.

Vi har derfor i stedet i menyen på Bibliotek24, valgt å lenke til nettsiden hvor Lovdata Pro viser til muligheten for gratis tilgang til tjenesten i folkebibliotek.

Mange bibliotek tilbyr allerede tilgang til Lovdata Pro, men gjør du det ikke allerede, kan også ditt bibliotek tilby Lovdata Pro helt kostnadsfritt ved å gå til denne siden. Det kan imidlertid lønne seg å være bevisst på om IP-adressen(e) biblioteket benytter også blir benyttet av andre i kommunen, ta kontakt med din kommunale IT for å få klarhet i det.