Innledende møte med 2024-leverandører

Mandag 5. juni begynte Bibliotek24 for alvor å forberede de digitale innholdstjenestene som folkebibliotek og offentlige videregående skolebibliotek kan tilby innbyggerne fra neste år.

Egentlig begynte arbeidet enda tidligere, da vi sendte ut en kunngjøring om møtet på både Doffin og Ted for over en måned siden. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra bibliotek har vi også særskilt invitert inn et par ekstra leverandører.

Mandagens innledende møte markerte starten på leverandørenes mulighet til å sende et tilbud på sitt innhold til Bibliotek24. Vi vil deretter forhandle på dette tilbudet og gjøre vårt beste for at rammene for avtalene er best mulig tilpasset bibliotekenes behov.

Totalt var det 17 representanter fra 11 leverandører til stede på møtet, hvorav flere har mer enn et produkt. Det blir derfor svært spennende å se hva som blir resultatet av årets forhandlinger og hva slags portefølje som Bibliotek24 kan tilby til høsten tilknytningsperiode.

Tidlinjen videre:

12. juni – Bibliotek24 sender leverandørene en dokumentpakke som gir grunnlag for innsending av tilbud.
(Dokumentpakken inneholder informasjon om innbyggertall i kommuner, antall elever og ansatte i videregående skoler, innkjøpspolitikken, referat fra det innledende møtet og et standarisert introbrev til utfylling av leverandørene)

4. august – Leverandørenes frist til å sende et tilbud til Bibliotek24.

15. september – avtalene skal være ferdig forhandlet.

16. oktober – 12. november – (Tilknytningsperioden) Det åpnes for at bibliotekene kan kjøpe gjennom ConsortiaManager.

Vi vil selvfølgelig ta kontakt og si fra til alle bibliotek når tilknytningsperioden begynner.