Hvordan endte tilknytningsperioden 2023?

Foto: dashu83 fra Freepik

I siste halvdel av oktober og første halvdel av november 2023 gjennomførte Bibliotek24 en ny tilknytningsperiode for bibliotekene for det kommende året. Vi har tatt en titt på hvordan den forløp og om vi klarte å matche suksessen fra 2022.

I 2022 rakk vi så vidt å få på plass en tilknytningsperiode for 2023 i begynnelsen av desember. Denne fikk vi i 2023 flyttet til høsten og samtidig utvidet til fire ukers varighet, slik at bibliotek skulle få litt mer ro rundt valgene av hvilke digitale innholdstjenester de ønsket å tilby sine innbyggere/elever for det nye året.

En annen stor endring var å gå fra forhåndsfakturering av strømmetjenester for film til etterfakturering. Vi så at det var vanskelig for de aller fleste å beregne forbruk, samt at det krevde minst like mye administrasjon fra Bibliotek24s side å håndtere.

Etter tilknytningsperioden 2023 ser vi at 1077 abonnement på digitale innholdstjenester nå går gjennom Biblitoek24, dette tilsvarer en økning på 10,57%, fra fjoråret. Antall folkebibliotek som knyttet seg opp til avtaler økte også med 2,69% og videregående skoler med hele 26,36%.

Alt i alt er vi svært fornøyde med tilknytningsperioden 2023 som også økte besparelsene for bibliotek med 19,11% fra fjoråret.

Porteføljen av digitale innholdstjenester ble også utvidet og vi har enda flere leverandører som venter på å kunne tilby sine produkter i neste tilknytningsperiode som kommer til høsten.

Selv om Bibliotek24 henter mye av sin inspirasjon fra Det Digitale Folkebibliotek i Danmark, gjør vi stadig endringer og tilpasninger for norske forhold. Meld deg derfor på nyhetsbrev og/eller følg med på våre nettsider for å holde deg oppdatert, i takt med at vi optimaliserer driften av Bibliotek24 til det beste for bibliotek og leverandører.