God sommer!

Om du ikke har logget av enda så er det kanskje like rundt hjørnet? Tradisjonen tro kommer det her en liten sommer-oppdatering fra Bibliotek24.

Nytt år og nye produkter

Allerede i april i år begynte vi å forberede det digitale tjenestetilbudet bibliotek kan tilby innbyggere og elever fra og med 2025. Leverandørmøtet ble kunngjort på Doffin og Ted og senere avholdt i begynnelsen av juni. Nå har alle leverandører som ønsket å gå videre levert inn et egenerklæringsskjema, som gir oss et bedre overblikk over det enkelte produkt.

Leverandørene har nå frist til 10. august med å levere inn et tilbud, som vi begynner å forhandle på i perioden 12. august og frem til 1. oktober. Med unntak av et produkt med svært lav oppslutning er alle de velkjente produktene klare for å levere et nytt og godt tilbud til bibliotekene i høst.

I tillegg har vi med flere nye leverandører, slik at dersom vi kommer vel i havn med årets forhandlinger også kan tilby noe nytt fra fjoråret. Det gleder vi oss veldig til!

Opplæring og webinarer

I 2023 hadde vi en direktesendt Kick off for å bidra til økt kjennskap om produktene og Bibliotek24. I år valgte vi å lage en webinarrekke som vi også tok opp og tekstet, slik at alle skulle få mulighet til å få det med seg selv om en skrankevakt eller et møte skulle komme i veien.

Vi fortsetter med å lage webinarer med de nye leverandørene og samler alt under menypunktet “Opplæring og webinarer” på våre nettsider. I år vil vi også ha et særskilt fokus på å koble bibliotekene på det enkelte produkt, i tillegg til det leverandøren eventuelt også måtte gjøre. Vi vil strømlinjeforme informasjon som “Hvordan får jeg tilgang?”, “Kan jeg bruke produktet hjemmefra?”, “Kan jeg dele dette med andre bibliotek?” og “Hvem kan jeg kontakte om noe ikke fungerer?”. Slik at dette skal bli så likt og forutsigbart som mulig for alle produktene det gis tilgang til gjennom Bibliotek24.

Overgang til drift

I vinter ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunene, Novari IKS og KS for å finne ut hvordan Bibliotek24 kunne ivaretas etter prosjektperioden hvor tilholdssted har vært Vestfold fylkeskommune (tidligere Vestfold og Telemark fylkeskommune).

Anbefalingen til arbeidsgruppen ble at Bibliotek24 overføres til KS Digitale Fellestjenester AS, som allerede leverer flere fellestjenester for norske kommuner og fylkeskommuner. Et naturlig sted for Bibliotek24 med andre ord som også leverer tjenester og produkter til begge disse to forvaltningsnivåene.

Nå går det et spor i KS hvor det avklares hvorvidt Bibliotek24 kan bli en del av porteføljen deres og et spor i fylkeskommunene som vil stå for driftskostnadene. Tilbakemeldingene er positive og flere fylkeskommuner har allerede muntlig signalisert at de vil inngå i et strategisk samarbeid med Bibliotek24. Vi forventer å være i ordinær drift som en del av KS Digitale Fellestjenester AS fra 1.1.2025.