God sommer fra Bibliotek24

Har du ikke allerede tatt ferie, så nærmer den seg nok med stormskritt. Uansett modus så får du her en liten oppdatering på status for Bibliotek24.

I år har vi bedt alle leverandører om å fylle ut et egenmeldingsskjema, slik at vi i forkant av forhandlingene har kontroll på tilgjengelighet, statistikk, metadata, personvern, osv. Dette vil vi også bruke for å skrive en anskaffelsesprotokoll i etterkant av selve anskaffelsen.

Et av årets store aktiviteter er å få Bibliotek24 over fra å driftes med prosjektmidler fra Digin-prosjektet til å motta et fast årlig driftstilskudd fra alle landets fylker, til Bibliotek24 IKS. Her har vi imidlertid blitt forsinket, da vi fortsatt venter på høringssvar til et par fylker.

Nytt av året

I år har vi gått til anskaffelse av to nye systemer. Det ene er Mediebanken som de fleste nå har fått med seg. I tillegg til at Bibliotek24 vil bruke den til å legge ut markedsføringsmateriale vi får utarbeidet, håper vi bibliotekene også deler egenprodusert materiale her. Alle folkebibliotek og offentlig videregående skolebibliotek kan ha en brukerkonto, har ikke ditt bibliotek en slik kan du be om en konto litt ned på denne siden.

Informasjonsmateriell fra den enkelte leverandør vil vi fortsatt peke til fra “Markedsføring og opplæring“, fremfor å risikere utdatert

Det andre systemet vi har gått til anskaffelse er Zendesk, som sikkert flere kjenner igjen. Selv om bibliotek skal kunne henvende seg direkte til hver enkelt leverandør, er det likevel fortsatt behov for en brukerstøtte direkte fra Bibliotek24 også. Dette samler vi nå i Zendesk, slik at vi kan samle tråder, få mer innsikt i hva det spørres om og ikke minst få henvendelsene inn i et felles miljø og ikke bare “innboksen” til den enkelte i Bibliotek24. Dette gjør det lettere å koble på nye personer, samt etterhvert bake inn FAQ‘en i en halvsmart chatte-tjeneste.

Forenkling av lisensbetingelser

Alle avtalene Bibliotek24 inngår med leverandører av digitale tjenester inneholder lisensbetingelser. Her står det for eksempel hvordan brukere får tilgang til tjenesten, om det finnes noen begrensninger i bruken av tjenesten, og om det følger med noen form for opplæringsmateriell.

Lisensbetingelsene kan være litt vanskelig å finne i avtalen som inngås med leverandøren, så derfor trekker vi ut essensen av disse betingelsene og legger dem lett tilgjengelig i ConsortiaManger.

Ved å gå inn på en avtale og rulle ned på siden, kommer du til en seksjon som heter License information. Her ligger betingelsene.

Vi har nylig oppdatert hva vi kaller betingelsene så de skal være lettere å forstå, og vi har delt dem inn i grupper:

  • Bruk – beskriver hvordan tjenesten kan brukes
  • Metadata – sier om metadata i tjenesten kan deles med bibliotekskatalogen
  • Opplæring og kurs – viser om det finnes opplæringsmateriell, og hvilken type
  • Tilgangsmåte – sier hvordan brukere får tilgang til tjenesten

Ferie og forhandlinger

Vi i Bibliotek24 er i full gang med å forberede høstens tilbud, men tar også snart ferie. Vi har imidlertid en beredskap gjennom sommerferien, slik at du ikke må vente til august om det skulle være noe du lurer på eller trenger hjelp til i juli.

Rett over sommerferien vil vi starte opp med forhandlinger med leverandørene, slik at vi skal være klare (forhåpentligvis) i god tid før oppstarten av årets tilknytningsperiode som i år løper fra 16. oktober til 12. november.

En riktig god sommer ønskes dere alle fra Bibliotek24!