Foto og kampanjer i mediebank  

Norske bibliotek får via Bibliotek24 tilgang til et felles verktøy for å dele, lagre og finne relevante foto og markedsmateriell. Bibliotekenes mediebank lanseres sommeren 2023.  

Hvordan finne gode og relevante foto på kortere tid? Her er noen eksempler på situasjoner hvor Mediebanken kan være nyttig:  

  • Når du som bibliotekansatt skal lage program, plakat, invitasjon, publisere i sosiale medier, infoskjermer og på nettsider, eller sende pressemelding til lokalavisen 
  • Når biblioteksjefen eller kultursjefen og andre trenger aktuelle foto til presentasjon i kommunestyret eller foredrag i faglig nettverk. 
  • Når dere samarbeider i nabokommuner/regionen om en brosjyre, og trenger alle logoene. 
  • Når media raskt trenger å hente ut illustrasjonsfoto fra biblioteksektoren i Norge. 

Kampanjer og foto 

Fra starten av er innholdet tredelt:  

Den ene delen er Bibliotek24s visuelle profil. 

Den andre delen er en landsdekkende bibliotek-kampanje om folkehelse og sosial inkludering. Alle fylkesbibliotekene står bak kampanjen. Arbeidsgruppa består av Linn T. Sunne (Innlandet), Bjørnar Skjesol (Trøndelag), Anne Haugen Pihl (Vestland) og leder er Silje Stener (Viken fylkesbibliotek).  

Kampanjen lanseres onsdag 14. juni 2023. Denne kampanjen har innbyggere og politikere som målgruppe og vil være aktiv fram til høstens valg 11. september. Materiellet egner seg i sosiale medier, på infoskjermer eller kan skrives ut til plakater. Denne kampanjen består av ferdig materiell laget av byrå, uten lokale tilpasninger.  

Kontakt Silje Stener hvis du har spørsmål om kampanjen.   

Det tredje er illustrasjonsfoto om bibliotekenes tjenester, og da først og fremst digitale tjenester. Bibliotek24 har fanget brukssituasjoner ved Lillestrømbibliotekene og Deichman, sammen med profesjonell fotograf. Alle modeller har forhåndsklarert at bildene fritt kan brukes av alle bibliotek i landet.  

Denne delen av innholdet er å betrakte som en verktøykasse. Blant verktøyene finner du også budskap. Tekstene kan kopieres og brukes som de er, eller benyttes som inspirasjon til å lage egen, lokal vri på teksten. Foto, grafiske elementer og budskap i verktøykassa kan kombineres på ulike måter, miks og match, med stor grad av fleksibilitet. Du kan velge egne bilder og markedsføre lokale fjes og du kan sette inn bibliotekets logo. Vil du bare bruke materiellet fiks ferdig med avsender «Biblioteket», gjør du det. 

E-læring i Canva på bibliotekutvikling.no hvis du vil tilpasse selv
Designverktøy – Kurs i Canva – Kompetansebank (bibliotekutvikling.no) 

Kontakt Hilde Grefsrud, Bibliotek24, med spørsmål om foto eller bruk av Mediebanken.

Synliggjøre bibliotekene 

  • Mediebanken som redskap kan gjøre at bibliotekenes tjenester, og da spesielt digitale innholdstjenester, blir mer synlige for innbyggerne. Ansatte i bibliotek er de viktigste ambassadørene for å fremme kjennskap til det digitale biblioteket. Vi håper at det på denne måten blir enkelt for alle biblioteksansatte i Norge å bidra til det, sier prosjektleder Trygve Kikut.  

Mediebanken bidrar til å oppfylle mål i Digin-prosjektet, som:  

• Økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum  

• Et likere digitalt tilbud til landets innbyggere 

• Forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene 

• Bedre ivaretagelsen av personvernet (GDPR) 

Fremme delingskultur 

NTBs mediebank er et digitalt system for å håndtere innhold som bilder og grafikk. Mediebanken legger vekt på sikkerhet, og følger åndsverksloven og personvernforordningen (GDPR). Når du vil laste ned foto, er det tydelig informasjon i mediebanken om det valgte bildet er forhåndsklarert. Når du vil laste opp, er det samtykke-erklæring innebygd, slik at avbildet person får en forespørsel om å samtykke til aktuell bruk. Det er enkelt å søke og finne igjen innhold ved hjelp av metadata, og nordisk trent kunstig intelligens gir deg forslag til tagging av bildene.  

For å fremme samarbeid og delingskultur, kan biblioteksektoren bygge opp bildebasen i samarbeid. Har du tatt illustrasjons-/stemningsfoto og portretter som har kvalitet og relevans for bruk i andre bibliotek, del gjerne!  

I tilfeller hvor det er aktuelt for kommunen/biblioteket å bruke profesjonell fotograf, kan det være et tips å sørge for at avtalen dekker bruk også i andre norske bibliotek via mediebanken.  

Kommende felles satsinger og kampanjer i sektoren vil få plass i mediebanken. 

Mer informasjon 

Bibliotek24 og kampanjen 12.6-11.9.23 er presentert i Digitalt påfyll i 2023. Opptak finner du på bibliotekutvikling.no – se 16.2.23 om Bibliotek24 og 25.5.23 om Avspark bibliotekkampanje 

Digitalt påfyll for bibliotekansatte – Bibliotekutvikling | Formidlingskompetanse i folkebibliotek 

Registrer bruker for Mediebanken