Ferdig med innledende møter

Etter planen til Prosjekt Digin skal en del av avtalene om digitalt innhold i regi av landets fylkesbibliotek, samles i nasjonale avtaler gjeldende fra 2023. Arbeidet er i gang og fredag 21. oktober ble Bibliotek24 ferdige med innledende samtaler med mulige leverandører.

I perioden 10. oktober til 21. oktober gjennomførte Bibliotek24 en rekke møter med leverandører av digitale innholdstjenester, for distribusjon gjennom folkebibliotek og/eller vgs-bibliotek.

Selve hovedmøtet var den 18. oktober da 19 representanter fra 8 ulike leverandører fikk felles informasjon om utviklingen av Bibliotek24 gjennom prosjektforløpet til prosjekt Digin. Felles for alle de innledende møtene var at de også fungert som en invitasjon til å sende inn tilbud til bibliotekene gjennom Bibliotek24.

Fristen for å levere tilbud er satt til 10. november, men samtidig med en oppfordring om å levere så raskt som mulig da tiden frem mot jul er knapp.

Dersom alt går etter planen skal de produktene Bibliotek24 lander en avtale om, bli tilbudt bibliotekene gjennom fylkeskontaktene/lokal støtte rundt den 25. november. Deretter følger en 3 uker lang tilknytningsperiode, hvor bibliotekene må avgjøre om de ønsker tjenesten og til evt. den pris/vilkår som er fremforhandlet for 2023.

Digital Kick-off

Mange leverandører har flere produkter de ønsker å tilby bibliotekene. Mange av disse vil ikke være tilgjengelige i årets tilknytningsperiode, da fokuset for 2022 som nevn er en omorganisering av tidligere fylkesavtaler.

Bibliotek24 håper på å arrangere en Digital Kick-off for konsortiet til våren, hvor leverandører også får anledning til å demonstrere sine digitale innholdsprodukter og bibliotekene får en lengre testperiode av disse.

Om Bibliotek24

Bibliotek24 driftes i 2022 og 2023 med prosjektmidler tildelt prosjekt Digin fra Nasjonalbiblioteket. Målet er at en varig finansieringskilde skal være etablert til 2024.

I prosjektperioden er Bibliotek24 juridisk en del av Vestfold og Telemark fylkeskommune, som også er prosjekteiere.

Mer informasjon om opprettelsen av Bibliotek24 finner du på prosjektets blogg