FAQ

Hva er Bibliotek24?

Bibliotek24 er et nasjonalt innkjøpssamarbeid (konsortium) for folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. Konsortiet driftes gjennom Prosjekt Digin (2021-2023) og skal fungere som en selvstendig virksomhet fra 2024.

Hva menes med Digitale innholdstjenester?

Bibliotek24 bruker primært begrepet digitale innholdstjenester om den delen av bibliotekenes mediesamling som ikke er analog. Det kan være for eksempel film, bøker, lydbøker, musikk, referanseverk som format er digitalt og som ikke er en direkte del av bibliotekenes samling, men like fullt en del av bibliotekenes medietilbud.
Les også: Innhold – hvilket innhold?

Hvorfor håndterer ikke Bibliotek24 norske ebøker og lydbøker?

Bibliotek24 driftes per i dag av prosjekt Digin, som i 2024 skal overføre Bibliotek24 fra prosjekt til drift. Overgangen fra prosjekt til drift er noe vi har stor respekt for. Vi velger derfor å fokusere på en modell for Bibliotek24 som i størst mulig grad skal sikre en trygg overgang fra prosjekt til drift, fremfor å gripe over alt annet som med fordel kunne vært samlet i et nasjonalt konsortium. Dette kan endres underveis i prosjektet, dersom forutsetningene for overgangen fra prosjekt til drift endres.

Hvorfor er ikke skolebibliotek i grunnskolen inkludert i Bibliotek24?

Det er fylkesbibliotekene i Norge som går sammen om utviklingen av Bibliotek24. De fleste fylkesbibliotekene kjøper i dag inn en eller flere digitale innholdstjenester til eget fylkes folkebibliotek eller vgs-bibliotek. Per nå er fokuset derfor rettet mot å reetablere fylkesbibliotekenes avtaler og konsortier til et nasjonalt konsortium. Bibliotek24 bygges skalerbart, slik at dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt, vil også skolebibliotek i grunnskolen kunne bli inkludert i Bibliotek24.