Bli kjent med produktene

Bibliotek24 har invitert leverandørene til å holde et webinar om produktene de leverer gjennom oss. Webinarene vil ha fokus på å øke kunnskapen om produktene og det vil være god anledning til å stille spørsmål direkte til leverandørene i etterkant av presentasjonen.

Det blir gjort opptak av webinarene som gjøres tilgjengelig på Bibliotek24.no i noen dager i etterkant.

Program

PressReader – v/Julia Kersebaum
Tid: 4. april
Klokken: 10.00-10.45
Opptak

Filmoteket – v/Anders Koppang-Grønn
Tid: 9. april
Klokken: 10.00-10.45
Opptak

Flipp – v/Tharald Giæver
Tid: 16. april
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)

Cineast – v/Daniel Anderson
Tid: 7. mai
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)

uTalk – v/Daniel Anderson
Tid: 15. mai
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)

Idunn – v/Håkon Pagander
Tid: 22. mai
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)

Filmrommet – v/Cathrine Andersson
Tid: 29. mai
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)

Complete Online Package – v/Helene Gundersen Theodorou
Tid: 30. mai
Klokken: 10.00-10.45
Delta
Opptak (kommer)