Bibliotekansatte gir innspill

Disse har bidratt med innspill, f.v: Astrid Bonilla, Midt-Buskerud bibliotek (interkommunalt samarbeid i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner), Christian Ragnar Schach, Ringerike, Lars Petter Sveen, Bærum, Henrikke Lingeberg, arbeidsutvalget for vgs-bibliotek i Viken, Siri Berrefjord, Hole bibliotek, sammen med Hilde Grefsrud fra prosjektgruppa. Foto: Silje Westerås

Hvordan kan Bibliotek24 hjelpe til med å styrke bibliotekansattes stolthet og kunnskap om den digitale delen av medietilbudet? I et verksted kom det flust av innspill.

For å få vite mer om bibliotekansattes hverdag, inviterte Digin-prosjektet og Bibliotek24 til et verksted for kommunikasjon. Vi ønsket en god miks av deltakere, folk med ulike arbeidsoppgaver og fra flere kommunestørrelser. Vi ønsket også representasjon fra videregående skole-bibliotek.

Hva er det som motiverer ansatte?

  • At vi har noe til de som ikke tror vi har noe til dem!
  • At brukere blir overrasket
  • Tilby noe som funker

Lydbøker i bilen på ferie! Det funker, og er et supertips for å få foreldre til å fatte interesse for bibliotekenes digitale tjenester.

Stort behov

Behovet for digitalt innhold via bibliotekene er kjempestort, og mye større enn vi tilbyr pr i dag, er gruppa enige om. De ønsker å se mer satsing på digitalt innhold, i god balanse med kvalitetene som det lokale, fysiske biblioteket står for.

Så hvordan kan det digitale og det fysiske biblioteket forsterke hverandre?

– Digitale tjenestene bør innfri bedre på enkelhet, kvalitet og volum. Vi som ansatte har behov for å kjenne godt til hele spekteret av bibliotekstjenester, for å kunne veilede publikum. Vi skjønner fort når vi er i kontakt med folk, hva den enkelte har interesse av og er mottakelig for informasjon om.

Å dele på markedsføringsmateriell i biblioteksektoren er av interesse. Det kan for eksempel være felles fotobank eller inspirasjon til budskap i sosiale medier. Ta gjerne kommersielle virkemidler i bruk, selv om vi driver i en ikke-kommersiell bransje, kom det fram på verkstedet.

I det daglige merker ansatte at det er trang kommuneøkonomi, at digitale løsninger ikke er brukervennlige nok, at folk har lav forventning og dårlig tid. Inntrykket er at kjennskapen til bibliotekenes digitale tjenester er nokså lav hos de fleste innbyggere. Men:

  • Oppvakte lærere og elever, de vet om det
  • De som kjenner andre som bruker
  • Jungeltelegrafen