Bibliotek24 leverer tjenesten ConsortiaManager

Bibliotek24 binder sammen leverandører med rundt 1.000 folkebibliotek m/filialer og bibliotek i videregående skoler.

Gjennom tjenesten ConsortiaManager administrerer vi en digital infrastruktur som muliggjør dette i et digitalt grensesnitt. Her får leverandører ut informasjon om bibliotekenes fakturaadresser, ip-adresser og kontaktpersoner. Bibliotekene får på sin side en samlet oversikt over innhold de selv har kjøpt eller automatisk får gjennom statlige finansieringer.

ConsortiaManager fjerner behovet for excel-ark og reduserer behovet for kommunikasjon via epost.