Bibliotek24 leverer tjenesten BibStat

Statistikkportalen BibStat ble opprinnelig utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek for å gi folkebibliotekene i Vestfold og Telemark et styringsverktøy for den fysiske samlingen. Tjenesten lar bibliotekene se på eget bibliotek over tid, samt sammenligne seg med andre bibliotek.

Statistikk knyttet til digitale innholdstjenester i Vestfold og Telemark ble etterhvert publisert på BibStat, fremfor å bli sendt ut på epost til biblioteksjefene.

For å redusere administrasjonskostnadene knyttet til Bibliotek24 er det viktig å automatisere statistikkhåndteringen av de digitale innholdstjenestene i størst mulig grad.

Bibliotek24 ønsker å videreutvikle BibStat til å gi et helhetlig bilde av medietilbudet ved norske folkebibliotek, det være seg fysisk som digitalt.