Bibliotek24 etableres

Som et resultat av Prosjekt Digins arbeid i 2021 har alle landets fylkesbibliotek + Deichman blitt enige om å etablere et nasjonalt innkjøpssamarbeid for digitale innholdstjenester.

Prosjekt Digin produserte i 2021 en rapport som foreslo en modell for et felles konsortium, mye inspirert av Det Digitale Folkebibliotek i Danmark.

Bibliotek24 er produktet prosjekt Digin skal levere og målet er at konsortiet skal være en selvstendig enhet fra 2024. Frem til da er Bibliotek24 finansiert og drevet gjennom prosjekt Digin. Nasjonalbiblioteket støtter prosjektet økonomisk og alle fylkesbibliotek, inkludert Deichman bidrar inn med stillingsressurser i 2022-2023.

Frem til 2024 er Bibliotek24 juridisk underlagt Vestfold og Telemark fylkeskommune, som også er initiativtaker og prosjekteier for prosjekt Digin.