Bibliotek24 blir tema på Digitalt påfyll

Foto: Chris Montgomery fra Unsplash

Den 16. februar er det klart for et nytt Digitalt påfyll fra Agder fylkesbibliotek. Denne gang er det Bibliotek24 som blir presentert av prosjektgruppa selv. Dette markerer samtidig starten på at bibliotekene selv får tilgang til sin konto i ConsortiaManager.

Dette møtet vil markere starten på at Bibliotek24 går fra å ha fylkeskontakter til å ha kontaktpersoner på hvert enkelt bibliotek.

Fire dager senere, den 20. februar, skal alle biblioteksjefer (eller andre registrerte) motta passord fra ConsortiaManager. Fredag 24. februar klokken 11.00-12.00 vil Tejs Grevstad fra ConsortiaManager holde kurs i bruk av løsningen.

Til høsten vil det også bli gitt et oppfriskningskurs, i forkant av neste tilknytningsperiode.